Asia Karaoke Vol. 1 – Day Dream

asia_k01

85143 Giấc Mộng Viễn Du Ý Lan

85144 Em Về Lâm Thúy Vân

85145 Lần Đầu Nói Dối Diệp Thanh Thanh

85146 I Could Love Again Lâm Nhật Tiến

85147 Let’s Party Shayla

85148 Hơi Thở Tình Yêu Gia Huy

85443 Que Sera Sera Thanh Lan

85149 Vũ Nữ Thân Gầy Khánh Ly

85150 Câu Chuyện Giận Hờn Sỹ Đan

85151 Chuyện Yêu Đương Yến Phương, Duy Linh

80606 Một Đêm Vui Khánh Hà

85152 Men Tình Nồng Thanh Trúc

85153 Điều Gì Đó Lê Tâm

85154 I Will Follow Him Thúy Hà Tú

85155 Bài Không Tên Cuối Cùng Vũ Khanh

85156 Kẻ Phụ Tình Ninh Cát Loan Châu

80612 Ghen Tuấn Ngọc

85157 Xin Hãy Rời Xa Vũ Tuấn Đức

85158 Day Dream Trish Thùy Trang

85159 Đêm Cô Đơn Bảo Tuấn

85160 Vào Hạ Elvis Phương

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s