Asia Karaoke Vol. 11 – Yêu Nhau Trên Biển

asia_k11

83718 Yêu Nhau Trên Biển Gia Huy

83719 Từ Lúc Em Ði Trường Vũ

83720 Môi Ô Mai Diệp Thanh Thanh

83721 Dối Gian Lâm Nhật Tiến

83722 Bờ Cát Trắng Vũ Tuấn Đức, Thanh Trúc

83723 Funktify Shayla

83724 Biển Tình Thanh Tuyền

83725 Đường Tình Nhiều Lối Bảo Tuấn

83726 Trong Màn Đêm Lâm Thúy Vân

83727 Tình Câm Duy Linh

83728 Bay Đi Cánh Chim Biển Khánh Hà

83729 It’s So Easy Lê Tâm

83730 Tình Cho Không Biếu Không Tú Quyên

83731 Amor Tuấn Ngọc

83732 Những Mảnh Vỡ Tình Yêu Sỹ Đan

83733 Vạn Điều Em Muốn Nói Một Điều Anh Muốn Nghe Mạnh Đình, Phi Nhung

83734 Anh Đi Về Nơi Đâu Yến Phương

83735 Tequila Elvis Phương

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s