Asia Karaoke Vol. 13 – Don’t Know Why

asia_k13

84985 Mười Thương Vũ Khanh

84986 Một Chuyến Bay Đêm Thanh Thúy

84987 Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Em Ninh Cát Loan Châu

84988 Dốc Mơ Khánh Hà

84989 Days And Nights Of Missing You Shayla

84990 Còn Yêu Em Mãi Lê Tâm

84991 Chiều Mưa Biên Giới Thanh Tuyền

84992 Hãy Yêu Nhau Đi Thanh Trúc, Gia Huy

84993 Loan Mắt Nhung Bảo Tuấn

84994 Đỉnh Gió Hú Lâm Nhật Tiến

84995 Mái Tranh Mơ Duy Linh, Yến Phương

84996 Nỗi Đau Ngọt Ngào Lâm Thúy Vân

84997 Thương Về Quê Tôi Mạnh Đình

84998 Don’t Know Why Trish Thùy Trang

84999 Mộng Chiều Xuân Ý Lan

85000 Giữ Đời Cho Nhau Tuấn Ngọc

85001 Tình Yêu Trái Đắng Sỹ Đan

85002 Từ Đó Em Buồn Diệp Thanh Thanh

85003 Cát Bụi Tình Xa Thúy Hà Tú

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s