Asia Karaoke Vol. 15 – Tình Yêu Tuyệt Vời

asia_k15

83562 Nỗi Lòng Người Đi Khánh Hà

83563 Người Thợ Săn Và Đàn Chim Nhỏ Khánh Ly

83564 Nữa Đêm Biên Giới Hoàng Oanh

83565 Nếu Vắng Anh Thanh Lan

83566 Chuyện Tình Lan Và Điệp Yến Phương

83567 Linh Hồn Tượng Đá Thái Châu

83568 L/K: Anh Bằng Thanh Thúy, Thanh Tuyền

83569 Tâm Hồn Cô Đơn Lâm Nhật Tiến, Gia Huy, Duy Linh, Lê Tâm

83570 Tango Dĩ Vãng Ý Lan

83571 Anh Biết Em Đi Chẳng Trở Về Vũ Khanh

83572 Tình Yêu Tuyệt Vời Shayla

83573 Kỷ Diệu Gia Huy

83574 Tình Là Sợi Tơ Ninh Cát Loan Châu

83575 Lời Tình Băng Giá Lâm Thúy Vân

83576 Tình Đẹp Xót Xa Thanh Trúc

83577 Cô Bé Môi Hồng Mạnh Đình

83578 Trả Em Cay Đắng Mộng Vàng Duy Linh

83579 Từ Đó Ánh Trăng Tàn Lâm Nhật Tiến

83580 Chuyện Người Con Gái Ao Sen Bảo Tuấn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s