Asia Karaoke Vol. 16 – Sẽ Hơn Bao Giờ Hết

asia_k16

80728 The Year Of The Dragon Trish Thùy Trang

81546 Hoa Soan Bên Thềm Cũ Thanh Lan

81624 Sẽ Hơn Bao Giờ Hết Lâm Nhật Tiến

81683 Xin Thời Gian Qua Mau Hoàng Oanh

81695 Ngậm Ngùi Duy Quang

81714 Bài Không Tên Số 37 Khánh Hà

81715 Chỉ Là Giấc Mơ Thanh Trúc

81719 L/K: Mai Lở Mình Xa Nhau, Đừng Nói Xa Nhau Chế Linh, Thanh Tuyền

81876 Tưởng Niệm Tuấn Ngọc

81877 Gởi Ah Diệp Thanh Thanh

81880 Rừng Lá Thấp Trường Vũ

81882 Niềm Cô Ðơn Cuối Cùng Vũ Tuấn Đức

81884 Bản Tình Cuối Lệ Thu

81885 L/K: Phượng Hoàng Elvis Phương

81892 Một Chút Quà Cho Quê Hương Việt Dzũng

81894 Welcome To Little Saigon Shayla

81897 I’d Play A Fool Lê Tâm

82074 L/K: Lê Uyên Phuơng Khi Xa Sài Gòn Lê Uyên

82075 Xin Em Đừng Quên Chế Phương

82076 Thà Rằng Anh Nói Lâm Thúy Vân

82077 Tình Thôi Xót Xa Gia Huy

82086 Năm 2000 Bảo Tuấn

82292 Hẹn Nhau Năm 2000 Hợp Ca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s