Asia Karaoke Vol. 17 – Chiến Tranh & Hòa Bình

asia_k17

83511 Trăng Thanh Bình Hợp Ca

83512 Anh Đi Chiến Dịch Hoàng Oanh

83513 Giờ Này Anh Ở Đâu Lâm Thúy Vân

83514 Chiều Hành Quân Mạnh Đình

83515 Tôi Nhớ Tên Anh Trish Thùy Trang

83516 Căn Nhà Ngoại Ô Trường Vũ

83517 Bài Hương Ca Vô Tận Chế Linh, Thanh Tuyền

83518 Hoa Biển Gia Huy

83519 Người Yêu Của Lính Thanh Trúc

83520 100% Lê Tâm

83521 Một Người Đi Diệp Thanh Thanh

83522 Trăng Thề Shayla

83523 Chiều Trên Phá Tam Giang Hoàng Nam, Trúc Anh

83524 Anh Không Chết Đâu Anh Lâm Nhật Tiến

83525 Tôi Chưa Có Mùa Xuân Mạnh Qùynh

83526 Kỷ Vậy Cho Em Ý Lan

83527 Lời Cho Người Yêu Nhỏ Vũ Khanh

83528 Đêm Nguyện Cầu Philip Huy

83529 Một Mai Giã Từ Vũ Khí Chế Phương

83530 Hoà Bình Ơi! Việt Nam Ơi! Lê Uyên

83531 Tưởng Như Còn Người Yêu Thanh Lan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s