Asia Karaoke Vol. 22 – Xa Nhau Mùa Thu

asia_k22

83296 Mùa Thu Cho Em Lâm Thúy Vân

83297 Thu Quyến Rũ Tuấn Ngọc

83298 Nước Mắt Mùa Thu Khánh Ly

83299 Mùa Thu Trong Mưa Hợp Ca

83300 Chuyện Hoa Tigon Diệp Thanh Thanh

83301 Giọt Mưa Thu Khánh Hà

83302 Autumn Night Shayla

83303 Tím Cả Chiều Hoang Bảo Tuấn

83304 Thu Vắng Thanh Lan

83305 Dấu Vết Gia Huy

83306 L/K: Mùa Thu Thúy Hà Tú

83307 Lá Đổ Muôn Chiều Vũ Khanh

83308 Autumn Leaves Trish Thùy Trang

83309 Chuyện Tình Mùa Thu Duy Linh

83310 Về Ðâu Hỡi Em? Lâm Nhật Tiến

83311 Thu Sầu Yến Phương

83312 Nếu Có Em Lê Tâm

83313 Những Mùa Thu Qua Trên Cuộc Tình Tôi Ninh Cát Loan Châu

83314 Hoai Thu Mạnh Đình

83315 Xa Nhau Mua Thu Thanh Trúc

83316 Thu Hát Cho Người Việt Dzũng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s