Asia Karaoke Vol. 23 – Mãi Yêu Người Thôi

asia_k23

83532 Khúc Nhạc Vui Shayla, Trish Thùy Trang, Jacqueline Thụy Trâm, Thanh Trúc

83533 Ai Về Sông Tương Tuấn Ngọc

83534 Nhớ Người Dưng Diệp Thanh Thanh

83535 Anh Còn Nợ Em Gia Huy

83536 Loving You All Alone Shayla

83537 Bông Cỏ May Trường Vũ

83538 Tình Muộn Thanh Trúc

83539 Cô Hàng Xóm Mạnh Đình

83540 Có Anh Đang Chờ Lâm Thúy Vân

83541 Màu Xanh Tình Yêu Sỹ Đan

83542 Mãi Yêu Người Thôi Lâm Nhật Tiến

83543 Tôi Với Người Đã Quen Khánh Hà

83544 I Don’t Need Your Love Asia 4

83545 You’re Broke My Heart Jacqueline Thụy Trâm

83546 Một Ngày Vui Năm Đó Trúc Anh

83547 I Found Your Love Lê Tâm

83548 Thở Than Chế Phương

83549 Mộng Dưới Hoa Hoàng Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s