Asia Karaoke Vol. 25 – Nhớ Sài Gòn

asia_k25

83392 Sàigòn Ninh Cát Loan Châu

83393 Đôi Bờ Yến Phương

83394 Đêm Khuya Trên Đường Catina Thanh Lan

83395 Tôi Trở Về Thành Phố Gia Huy, Lâm Nhật Tiến, Lê Tâm

83396 Phố Buồn Thanh Thúy

83397 Xóm Đêm Thái Châu

83398 Kiếp Nghèo Thanh Tuyền

83399 Đêm Đô Thị Shayla

83400 Sàigòn Thứ Bảy Bảo Tuấn

83401 Chuyện Một Đêm Hoàng Oanh

83402 Áo Lụa Hà Đông Vũ Khanh

83403 L/K: Beautiful Sunday, Seasons In The Sun Trish Thùy Trang

83404 Sài Gòn Vĩnh Biệt Khánh Hà

83405 Cõi Buồn Elvis Phương

83406 Đêm Nhớ Về Sài Gòn Khánh Ly

83407 Nhớ Sàigòn Lê Tâm

83408 Đã Qua Thời Mong Chờ Lâm Thúy Vân

83409 Duyên Tình Lý Ngựa Ô Duy Linh

83410 Một Thoáng Sài Gòn Thanh Trúc

83411 Tình Yêu Mắt Nai Gia Huy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s