Asia Karaoke Vol. 26 – Nếu Biết Trước

asia_k26

85048 Sáng Rừng Hợp Ca

85049 Ai Bảo Em Là Giai Nhân Gia Huy

85050 Trăng Mờ Bên Suôi Thanh Trúc

85051 Hính Ảnh Người Anh Không Đợi Jacqueline Thụy Trâm

85052 Núi Đồi Trường Vũ

85053 Lý Cây Đa Ái Vân

85054 Tình Khúc Thứ Nhất Lê Uyên

85055 Mấy Nhịp Cầu Tre Thanh Tuyền

85056 Trầu Cau Thanh Lan

85057 Nếu Biết Trước Philip Huy

85058 Bài Thơ Đan Áo Diệp Thanh Thanh

85059 Hiến Chương Tình Yêu Lê Tâm

85060 Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím Hoàng Oanh

85061 Có Những Chuyện Tình Không Là Trăm Năm Dạ Nhật Yến

85062 Tình Khúc Mùa Xuân Đinh Ngọc

85063 Trọn Đời Yêu Em Sỹ Đan, Vũ Tuấn Đức

82901 A Part Of You Asia 4

85064 Trên Ngọn Tình Sầu Tuấn Ngọc

85005 Paper Lantern Night Trish Thùy Trang

85065 Bài Nhã Ca Thứ Nhất Phương Nghi

85066 Hãy Tha Thứ Cho Em Lâm Thúy Vân

85067 Con Ðường Việt Nam Hoàng Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s