Asia Karaoke Vol. 28 – Tình Ðầu Vẫn Khó Phai

asia_k28

83317 Bài 20 Nhật Quân, Johnny Dũng, Lâm Nhật Tiến

83318 Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên Khánh Ly

82909 Rừng Lá Thay Chưa Như Quỳnh

83320 L/K: New Wave Vina

83321 Lại Gần Hôn Em Ngọc Lan

83322 Kiếp Ðam Mê Duy Quang

83323 Tình Xuân Mạnh Đình

83324 Hạnh Phúc Lang Thang Ý Lan

83325 Lời Gọi Chân Mây Lê Uyên

83326 L/K: 10 Năm Yêu Em, 10 Năm Tình Cũ Elvis Phương

83327 L/K: Búp Bê Hợp Ca Nữ

83328 Ngày Đó Việt Dzũng

83329 Tình Ðầu Vẫn Khó Phai Lâm Thúy Vân

83330 Người Tình Người Ðẹp Xinh Xinh Gia Huy

83331 Mùa Thu Lá Bay Kim Anh

83332 Dĩ Vãng Trịnh Nam Sơn

83333 Người Yêu Cô Đơn Sơn Tuyền

83334 Ðường Xa Ướt Mưa Công Thành, Lynn

83335 Ngàn Năm Vẫn Ðợi Nini

83336 Tháng Sáu Trời Mưa Julie

83337 Papa Trung Hành

83338 Khúc Thụy Du Thùy Dương

83339 Bước Chân Việt Nam Hợp Ca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s