Asia Karaoke Vol. 29 – Đám Cưới Nhà Binh

asia_k29

82600 Gót Chinh Nhân Hoàng Nam

82601 Biệt Kinh Kỳ Mạnh Đình

82602 Ba Tháng Quân Trường Trường Vũ

82603 Trên Ðầu Súng Philip Huy, Gia Huy, Lê Tâm

82604 Biển Mặn Chế Phương

82605 Quê Mẹ Johnny Dũng

82606 Trên Bốn Vùng Chiến Thuật Chế Linh

82607 Anh Đâu Em Đó Shayla

82608 Nắng Ðẹp Miền Nam Thanh Tuyền

82609 Ðám Cưới Nhà Binh Phương Nghi, Philip Huy

82610 Người Tình Và Quê Hương Diệp Thanh Thanh

82611 Tà Áo Đêm Noel Bảo Tuấn

82612 Anh Về Thủ Đô Jacqueline Thụy Trâm

82613 Nhớ Người Thương Binh Lê Uyên

82614 Những Ngày Xưa Thân Aí Thanh Trúc

82615 Thương Anh Trish Thùy Trang

82616 Chiều Trong Tù Lâm Nhật Tiến

82617 Hành Ca Trên Nông Trường Oan Nghiệt Gia Huy

82618 Tù Qua Đèo Mang Lâm Thúy Vân

82619 Hai Hàng Cây So Đũa Thanh Lan

82620 Lưu Đày Lê Tâm

82621 Người Lính Già Xa Quê Hương Duy Khánh

82622 Tìm Anh Dạ Nhật Yến

82623 Chiến Sĩ Vô Danh Hợp Ca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s