Asia Karaoke Vol. 30 – Mong Nguời Phương Xa

asia_k30

83489 Dừng Bước Giang Hồ Kiều Nga

83490 Gặp Nhau Làm Chi Trường Vũ

83491 Dance With Me Jacqueline Thụy Trâm

83492 Hôn Môi Xa Gia Huy

83493 Giữa Hai Mùa Mưa Nắng Lâm Nhật Tiến

83494 I Turn To You Shayla

83495 Đêm Thiên Kim

83051 Ngàn Thu Áo Tím Ý Lan

83497 Tango Tình Nhân Đinh Ngọc

83498 Does He Know Trish Thùy Trang

83499 Một Ngày Thật Buồn Lâm Thúy Vân

83500 Xa Nhau Diệp Thanh Thanh

83501 Hãy Nhớ Mãi Lê Tâm

83502 Vắng Bóng Người Yêu Thanh Lan

82841 Why Lie To Me Asia 4

83508 Mambo Italiano Dạ Nhật Yến

83509 Giả Dối Phương Nghi

83510 Mong Người Phương Xa Philip Huy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s