Asia Karaoke Vol. 32 – Tình Đầu

asia_k32

85030 Ô Mê Ly Hoàng Nam, Diệp Thanh Thanh

85031 L/K: Lam Phương Trường Vũ, Thanh Trúc

85032 Thơ Ngây Dạ Nhật Yến

85033 Bài Không Tên Số 5 Phương Nghi

85034 Có Nhớ Đêm Nào Shayla

85035 Màu Nhiệm Tình Yêu Philip Huy

85036 Cõi Tình Phai Thanh Hà

85037 It’s Your Girlfriend Asia 4

85038 Stay A While Trish Thùy Trang

85039 Trái Tim Ăn Năn Thiên Kim

85040 L/K: Duy Khánh Chế Linh, Phương Hồng Quế

85041 Tình Đầu Purity

85042 Buồn Ơi Chào Mi Đinh Ngọc

85043 L/K: Hoàng Thi Thơ Mạnh Đình, Hà Phương

85044 Lie To Me Jacqueline Thụy Trâm

85045 Khúc Mưa Buồn Lâm Nhật Tiến, Hồ Ngọc Như

85046 Tiếng Dân Chài Johnny Dũng, Mạnh Đình, Hà Phương, Diệp Thanh Thanh

85047 Bài Ca Tuổi Trẻ Hợp Ca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s