Asia Karaoke Vol. 38 – Những Bài Hát Hay Nhất Thế Kỷ

asia_k38

84615 Hỡi Bạn Châu Tuấn, Khải Tuấn, Minh Thông

84616 Nàng Trung Hoa Ánh Minh

84618 Tiếng Xưa Thanh Thúy

84619 Nói Sao Cho Em Hiểu Don Hồ

84620 Voulez Vous Dạ Nhật Yến, Chosen

82874 L/K: Trăng Tàn Trên Hè Phố, Những Ngày Xưa Thân Ái Đặng Thế Luân, Băng Tâm

82889 Can’t Take My Eyes Off You Cardin

97363 Yêu Một Mình Y Phụng

84621 Cuộc Đời Hồng Y Phương

84623 Pretty Woman Asia 4

84624 Mắt Lệ Cho Người Lệ Thu, Từ Công Phụng

84625 Nỗi Đau Diệu Dàng Thùy Hương

84626 Bến Thượng Hải Doanh Doanh

84628 Bướm Trắng Tuấn Vũ

84630 Joe Le Taxi Trish Thùy Trang

84631 Hà Tiên Thanh Tuyền

84632 Dòng Đời Nguyên Khang

84633 Như Lá Thu Vàng Ngọc Hạ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s