Asia Karaoke Vol. 41 – Nói Với Tôi Một Lời

asia_k41

83202 L/K: Em Còn Nhớ Mùa Xuân, Người Di Tản Buồn, Lời Kinh Đêm, Mưa SàiGòn, 10 Năm Tình Cũ Lâm Nhật Tiến, Ngọc Hạ, Đặng Thế Luân

83203 L/K: Rừng Lá Thay Chưa, Xót Xa Phương Dung, Tuấn Vũ

83204 Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào Don Hồ, Doanh Doanh

90354 Bài Tình Ca Mùa Đông Lệ Thu, Dạ Nhật Yến

83206 Kiếp Đam Mê Thiên Kim

83207 Anh Vẩn Biết Châu Tuấn, Khải Tuấn, Minh Thông, Asia 4

83208 L/K: Trúc Đào, Anh Biết Em Đi Chẳng Trở Về Vũ Khanh

83209 L/K: Em Đi Rồi, Cho Em Tròn Tuổi Mộng Thanh Lan, Diễm Liên

83210 L/K: Như Vạt Nắng, Mãi Yêu Người Thôi, Sẽ Hơn Bao Giờ Hết, Tình Yêu, Anh Là Tia Nắng Trong Em Ánh Minh, Nini, Vina

83211 Buồn Kim Anh

83212 Mưa Trên Biển Vắng Lâm Thúy Vân, Ngọc Lan

83213 Medley Trish Thùy Trang

83214 Lá Diêu Bông Thanh Tuyền

83215 Đừng Xa Em Đêm Nay Thảo My, Y Phụng

83216 Trả Nợ Tình Xa Mai Lệ Huyền, Đặng Thế Luân

83101 L/K: Chuyện Hợp Tan, Chuyện 3 Người Ngọc Huyền, Đặng Thế Luân

83218 Trái Tim Không Ngủ Yên Dalena, Henry Chúc

83219 Tình Đời Cardin

83220 Rong Rêu Nguyên Khang

82927 Nói Với Tôi Một Lời Lâm Nhật Tiến, Diệu Hương

82883 Cái Cò Băng Tâm

83223 Xe Đạp Ơi Ngọc Lễ, Phương Thảo, Thùy Hương

83224 Con Đường Việt Nam Hợp Ca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s