Asia Karaoke Vol. 46 – Chúc Xuân

asia_k46

80859 L/K: Mùa Xuân Đầu Tiên, Đám Cưới Đầu Xuân Ngọc Minh, Tuấn Vũ, Thùy Dương

80864 Tôi Đi Tìm Lại Mùa Xuân Minh Hiếu, Lâm Thúy Vân

80866 Cánh Bướm Vườn Xuân Nguyễn Hồng Nhung

80883 L/K: Nếu Xuân Này Vắng Anh, Tôi Chưa Có Mùa Xuân Băng Tâm, Đan Nguyên

80958 L/K: Xuân Yêu Thương, Điệp Khúc Mừng Xuân Ánh Minh, Thùy Hương

80963 Xuân Này Con Không Về Duy Khánh, Đặng Thế Luân

81069 Đầu Xuân Lính Chúc Thanh Trúc, Philip Huy, Spencer, Đoàn Phi, Quốc Khanh

82820 L/K: Xin Thời Gian Qua Mau, Cô Láng Giềng Hồ Hoàng Yến, Lâm Nhật Tiến

82821 Những Kiếp Hoa Xuân Như Quỳnh

82822 Cải Lương Hồ Quảng Mạnh Lệ Quân Kỳ Nữ Ngọc Huyền, Thiên Kim

82823 Chúc Xuân Đoàn Phi

82826 L/K: Đan Áo Mùa Xuân, Đón Xuân Này Nhớ Xuân Qua Thiên Trang, Y Phụng

82827 Tình Xuân Quốc Khanh

82828 L/K: Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên, Tiếng Dương Cầm Nguyên Khang, Diễm Liên

82829 Sẽ Có Một Ngày Trish Thùy Trang, Doanh Doanh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s