Asia Karaoke Vol. 5 – Một Lần Nữa Thôi

asia_k05

83433 Những Bước Chân Âm Thầm Nini, Vina

83434 Chiều Tím Ý Lan

83435 Tiếng Sáo Thiên Thai Thanh Trúc

83436 Người Đi Qua Đời Tôi Julie

82912 Anh Cứ Hẹn Như Quỳnh

83437 Đến Bên Nhau Như Quỳnh, Gia Huy

83438 Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu Khánh Ly

83439 L/K: Trúc Phương Hợp Ca

83440 Câu Kinh Tình Yêu Sỹ Đan

83441 Mắt Lệ Cho Người Ngọc Lan

83442 Hàn Mặc Tử Thanh Tuyền

83443 Tiếng Mưa Rơi Hợp Ca

83444 Tình Khúc Buồn Vũ Khanh

83445 Một Lần Nữa Thôi Lâm Nhật Tiến

83446 Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy Hoàng Oanh

83447 Thương Nhau Ngày Mưa Lâm Thúy Vân, Don Ho

83448 Chuyện Giàn Thiên Lý 2 Mạnh Đình

83449 Total Eclipse Of The Heart Shayla

83450 Có Những Niềm Riêng Thanh Lan

83451 Và Em Hãy Nói Yêu Anh Việt Dzũng, Thúy Vi

83452 Một Ngày Việt Nam Hợp Ca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s