Asia Karaoke Vol. 54 – Phải Lên Tiếng

asia_k54

81657 Phải Lên Tiếng Hợp Ca Asia, Ca Đoàn Ngàn Khơi

81658 Chấp Nhận Diễm Liên

81659 Đừng Nói Yêu Tôi Băng Tâm

81660 Chuyện Tình Mùa Thu Thùy Hương, Đoàn Phi

81661 Mộ Đời Quốc Khanh

81662 Sầu Lẻ Bóng 2 Y Phụng

81663 Lỡ Một Cuộc Tình Số 8 Mai Thanh Sơn

81664 Kinh Hạnh Phúc Thiên Kim

81665 Hẹn Người Kiếp Sau Tường Khuê, Hà Thanh Xuân

81666 Mưa Chiều Lê Anh Quân

81667 Còn Yêu Trọn Đời Tường Nguyên, Thùy Dương

81668 Em Mãi Còn Tình Đầu Ánh Minh

81669 Như Em Nguyên Khang

81670 Đà Lạt Xa Nhau Ngọc Huyền

81671 Tôi Vẫn Cô Đơn Đan Nguyên

81672 Nước Mắt Quê Hương Đặng Thế Luân

81673 Kể Chuyện Đêm Vô Cùng Lâm Thúy Vân

81674 Đừng Như Công Chúa Mạnh Đình, Mỹ Huyền

81675 Có Một Ngày Y Phương

81676 Về Thăm Chốn Xưa Tâm Đoan

81677 Sao Anh Không Đến Hồ Hoàng Yến

81678 Mất Anh Đêm Giáng Sinh Nguyễn Hồng Nhung

81679 Bài Ca Của Đêm Lâm Nhật Tiến

81680 Cả Nước Đấu Tranh Hợp Ca Asia, Ca Đoàn Ngàn Khơi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s