Asia Karaoke Vol. 55 – Chuyện Tình Hoa Mai & Đám Cưới Đầu Xuân

asia_k55

82697 Ngày Xuân Vui Cưới Sơn Ca, Chí Tâm

82698 Nếu Xuân Này Em Đi Lấy Chồng, Ngày Xuân Thăm Nhau Y Phụng, Tường Khuê

82699 Bước Tình Hồng, Qua Cầu Gió Bay Ánh Minh, Đoàn Phi

82700 Chuyện Tình Hoa Mai Đan Nguyên

82701 Mùa Xuân Trên Cao, Tâm Sự Ngày Xuân Hoàng Oanh, Trung Chỉnh

82702 Em Đi Chùa Hương Tâm Đoan

82703 Như Giọt Sầu Rơi Hồ Hoàng Yến

82704 Xuân Vui Ca Diễm Liên

82705 Đám Cưới Đầu Xuân Băng Tâm, Đặng Thế Luân

82706 Whispers Trish Thùy Trang

82707 T/C: Áo Đẹp Nàng Dâu Ngọc Huyền, Phương Vũ

82708 Mừng Xuân Y Phương

82709 Một Giây Phút Thôi Lê Anh Quân

82710 Tôi Chưa Có Mùa Xuân Giang Tử

82711 L/K: Em Lễ Chùa Này, Chuyện Tình Buồn Quốc Khanh

82712 L/K: Mộng Ban Đầu, Tiễn Bước Sang Ngang Thiên Kim, Nguyên Khang

82713 Nụ Tầm Xuân Thanh Lan, Vũ Khanh

82714 Xuân Muộn Mỹ Huyền

82715 Angel Cardin

82716 Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa Lâm Nhật Tiến

82717 Ngày Nào Em Đi Lấy Chồng Thùy Hương, Mai Thanh Sơn

82718 Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu Thùy Dương, Tường Nguyên

82719 Gọi Anh Mùa Xuân Lâm Thúy Vân

82720 Khúc Hát Ân Tình Hà Thanh Xuân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s