Asia Karaoke Vol. 56 – Đừng Sợ Hãi (Hùng Ca Sử Việt)

asia_k56

82679 Hội Nghị Diên Hồng Y Phương, Nguyên Khang, Ca Đoàn Ngàn Khơi

82680 Chiến Sĩ Vô Danh Hồ Hoàng Yến, Diễm Liên, Mỹ Huyền, Thiên Kim, Y Phương, Tâm Đoan, Ca Đoàn Ngàn Khơi

82681 Anh Về Thủ Đô Y Phụng, Lâm Thúy Vân

82682 Gót Chinh Nhân Đặng Thế Luân

82683 Bạch Đằng Giang Nguyễn Hồng Nhung, Diễm Liên, Ca Đoàn Ngàn Khơi

82684 Xuất Quân Ca Đoàn Ngàn Khơi

82685 Thề Không Hề Phản Bội Quê Hương Phương Hồng Quế, Phương Hồng Ngọc, Ngọc Đan Thanh, Việt Dzũng

82686 Con Rồng Cháu Tiên Y Phương, Đoàn Phi, Ca Đoàn Ngàn Khơi

82687 Hòn Vọng Phu 1 & 3 Thiên Kim, Hồ Hoang Yến, Mỹ Huyền, Quốc Khanh, Ca Đoàn Ngàn Khơi

82688 Trên Đầu Súng Quốc Khanh, Đan Nguyên

82689 Một Ngày Việt Nam Mai Thanh Sơn, Lê Anh Quân, Ca Đoàn Ngàn Khơi

82690 Lưu Vong Khúc Lâm Nhật Tiến, Ca Đoàn Ngàn Khơi

82691 Việt Nam, Việt Nam Hợp Ca Asia, Ca Đoàn Ngàn Khơi

82692 Cám Ơn Anh Tâm Đoan, Ngọc Huyền, Tường Nguyên, Tường Khuê, Ca Đoàn Ngàn Khơi

82693 Đừng Sợ Hãi Hợp Ca Asia, Ca Đoàn Ngàn Khơi

82694 Đáp Lời Sông Núi Hợp Ca Asia, Ca Đoàn Ngàn Khơi

82695 Thiên Thần Trong Bóng Tối Thùy Hương, Cardin, Đoàn Phi, Nguyên Khang, Quốc Khanh, Mai Thanh Sơn

82696 Quốc Ca Việt Nam Hợp Ca Asia, Ca Đoàn Ngàn Khơi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s