Asia Karaoke Vol. 57 – Sài Gòn Kỷ Niệm

asia_k57

83252 Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt Hồ Hoàng Yến, Hợp Ca Asia

83253 L/K: Một Thoáng Sài Gòn, Mưa Philip Huy, Diễm Liên, Hà Thanh Xuân

83254 Mời Em Về Y Phương

83255 Ghé Bến Sài Gòn Trish Thùy Trang

83256 Con Đường Tình Ta Đi Thanh Lan, Vũ Khanh

83257 Trường Cũ Tình Xưa Đặng Thế Luân, Tâm Đoan

83258 L/K: Bóng Nhỏ Đường Chiều, Tôi Trở Về Thành Phố Y Phụng, Cardin

83259 L/K: Thành Phố Sau Lưng, Con Đường Xưa Em Đi Giang Tử, Mỹ Huyền

83260 Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên Thanh Thúy

83261 Khóc Một Giòng Sông Nguyễn Hồng Nhung

83262 Sài Gòn Về Miền Dĩ Vãng Lâm Nhật Tiến

83263 Sài Gòn Sơn Ca, Băng Châu, Phương Hồng Quế

83264 Chiều Cuối Tuần Hoàng Oanh

83265 Đêm Nhớ Về Sài Gòn Quốc Khanh

83266 L/K: Mưa Sài Gòn Còn Buồn Không Em, Chiều Một Mình Qua Phố Thiên Kim, Đoàn Phi

83267 Nỗi Buồn Hoa Phượng Băng Tâm

83268 Sài Gòn Kỷ Niệm Đan Nguyên

83269 L/K: Bay Đi Cánh Chim Biển, Thương Nhau Ngày Mưa, Một Giấc Mơ Lê Anh Quân, Thùy Hương

83270 Lưu Bút Ngày Xanh Tường Nguyên, Tường Khuê

83271 Sài Gòn Vẫn Mãi Trong Tôi Mai Thanh Sơn

83272 T/C: Chiều Thương Đô Thị Ngọc Huyền, Phương Vũ

83273 Một Lần Đi Lâm Thúy Vân

83274 Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ Hợp Ca Asia

83275 Biết Bao Giờ Trở Lại Nguyên Khang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s