Asia Karaoke Vol. 61 – Trúc Phương “Những Lời Này Cho Em”

asia_k61

85609 Chiều Làng Em Hà Thanh Xuân

85610 Trên Bốn Vùng Chiến Thuật Đan Nguyên, Quốc Khanh

85611 Kẻ Ở Miền Xa Đặng Thế Luân, Huỳnh Phi Tiễn

85612 Tàu Đêm Năm Cũ Hoàng Thục Linh

85613 Để Trả Lời Một Câu Hỏi Hoàng Oanh

85614 Chuyện Chúng Mình Thanh Thúy, Trúc Mi

85615 Ai Cho Tôi Tình Yêu Tâm Đoan

85616 Buồn Trong Kỷ Niệm Hồ Hoàng Yến

85617 Mưa Nửa Đêm Băng Tâm

85618 Nửa Đêm Ngoài Phố Trúc Mai

85619 Những Lời Này Cho Em Đan Nguyên

85620 24 Giờ Phép Huỳnh Phi Tiễn

85621 Đò Chiều Thanh Phong, Phương Hồng Quế

85622 Chiều Cuối Tuần Thanh Tuyền

85623 Hai Lối Mộng Mỹ Huyền, Nhật Lâm

85624 Bông Cỏ May Huy Sinh, Thiên Trang

85625 Thư Gửi Người Miền Xa Ngọc Minh

85626 Người Xa Về Thành Phố Đặng Thế Luân

85627 Bóng Nhỏ Đường Chiều Trung Chỉnh, Ngọc Đan Thanh

85628 Con Đường Mang Tên Em Đan Nguyên, Y Phụng

85629 Đêm Tâm Sự Ngọc Huyền

85630 Thói Đời Tuấn Vũ

85631 Xin Cám Ơn Đời Thanh Thúy

85632 Tình Thắm Duyên Quê Đoàn Phi, Cát Lynh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s