Asia Karaoke Vol. 62 – Thúy Đã Đi Rồi

asia_k62

85733 L/K: Đêm Huyền Diệu, Người Yêu Lý Tưởng Thùy Hương, Ngọc Anh Vi

85736 Đêm Giã Từ Thanh Thúy

85768 Thúy Đã Đi Rồi Đan Nguyên

85771 Duyên Tình Quốc Khanh, Hà Thanh Xuân

85772 Đừng Lừa Dối Nhau Lâm Thúy Vân

85773 Khi Em Nhìn Anh Philip Huy, Mỹ Huyền

85774 Thiên Thần Mũ Đỏ Phạm Tuấn Ngọc

85775 Thôi Nguyên Khang, Y Phương

85776 Một Ngày Không Có Anh Lê Quốc Tuấn, Hồng Diễm

85777 Nhạt Nắng Hoàng Thục Linh

85778 Ơn Cha Hoàng Oanh

85779 Xa Vắng Thiên Kim

85780 L/K: Anh Đâu Em Đó, Tình Yêu Thủy Thủ Đoàn Phi

85781 Ngăn Cách Lâm Nhật Tiến

85782 Buồn Hồ Hoàng Yến

85783 Lòng Mẹ Thanh Lan, Lê Anh Quân

85784 Ngoại Ô Đèn Vàng Huỳnh Phi Tiễn

85785 Non Nước Chung Tình Đặng Thế Luân

85566 Tình Chàng Ý Thiếp Băng Tâm

85786 Ảo Ảnh Mai Thanh Sơn, Hoàng Anh Thư

85787 Đại Lộ Hoàng Hôn Vương Dzung

85788 Chuyến Tàu Tiễn Biệt Thùy Dương, Tường Nguyên

85789 L/K: 20-40, 60 Năm Cuộc Đời Quốc Khanh, Ngọc Anh Vi

85790 Phận Má Hồng Phương Hồng Quế, Tuấn Vũ

85791 L/K: Tình Lính, Thương Anh, Những Bước Chân Âm Thầm Cát Lynh, Lindsey Đỗ Tiên Dung, Quỳnh Trang, Cardin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s