Asia Karaoke Vol. 7 – Yêu Em Âm Thầm

asia_k07

83600 Quên Ði Thanh Trúc, Ninh Cát Loan Châu, Shayla

83601 Yêu Em Âm Thầm Lâm Nhật Tiến

83602 Anh Là Tia Nằng Trong Em Lâm Thúy Vân

83603 Lầm Lỡ Khánh Hà

83604 Hoa Biển Mạnh Đình

83605 Thầm Thì Khánh Ly, Elvis Phương

83606 Hận Đồ Bàn Bảo Tuấn

83607 Bên Em Là Biển Rộng Ninh Cát Loan Châu

83608 Con Tim Mù Lòa Sỹ Đan

83609 Giọt Sầu Trong Mưa Thanh Trúc

83610 Về Với Yêu Thương Lê Tâm

83611 Khi Chuyện Tình Đã Cuối Thùy Dương

83612 Mùa Đông Thương Nhớ Yến Phương

83613 Trộm Nhìn Nhau Hoàng Oanh

83614 Xé Thư Tình Mạnh Đình

83615 Qua Cầu Hát Lý Xa Nhau Duy Linh

83616 Người Về Từ Lòng Ðất Gia Huy

83617 Xót Xa Mạnh Đình

83618 Rong Rêu Gia Huy

83619 Macarena Hợp Ca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s