Asia Karaoke Vol. 8 – Chuyện Giàn Thiên Lý

asia_k08

82517 Hạ Trắng Khánh Ly

82518 Mùa Thu Trong Mưa Nini, Vina, Hạ Vy

82519 It’s You (The One I Love) Nini, Vina, Hạ Vy

82520 Chuyện Hẹn Hò Nhật Trường

82521 Khi Có Chàng Lâm Thúy Vân

82522 Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang Kenny Thái

82523 Bao Giờ Biết Tương Tư Thùy Dương

82524 Sầu Đông Công Thành, Lynn

82525 Rồi Mai Tôi Đưa Em Vũ Khanh

82526 Không 2 Trizzie Phương Trinh

82527 Chuyện Tình Không Suy Tư Băng Châu

83340 Duyên Quê Sơn Tuyền

83341 Con Tim Đa Tình Quỳnh Hương

83342 Chuyện Giàn Thiên Lý Mạnh Đình

83343 Một Nữa Đời Em Ý Lan

83344 Mộng Dưới Hoa Anh Quý

83345 Mưa Chiều Mạnh Đình

83346 Ánh Trăng Tan Hạ Vy

83347 Tôi Vẫn Cô Đơn Mạnh Đình

83348 Yêu Thùy Dương

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s