Asia Selection Vol. 24 – Chiếc Lá Mùa Đông

asia_s24

83620 Winter Wonderland Trish Thùy Trang

83621 Sương Lạnh Chiều Đông Đan Nguyên

83622 Mùa Sao Sáng Mỹ Huyền

83623 Tuyết Rơi Lâm Nhật Tiến

83624 Tình Người Ngoại Đạo Băng Tâm

83625 Màu Xanh Noel Tường Khuê, Tường Nguyên

83626 Santa Clause Is Coming To Town Thùy Hương

83627 Bài Thánh Ca Buồn Nguyên Khang

83628 Hai Mùa Noel Tâm Đoan

83629 Chiếc Lá Mùa Đông Lê Anh Quân

83630 Chuyện Tình Người Đan Áo Ngọc Huyền

83631 The First Noel Mai Thanh Sơn

83632 Mùa Đông Sắp Đến Nguyễn Hồng Nhung

83633 Bóng Nhỏ Giáo Đường Đặng Thế Luân

83634 Jingle Bell Rock Đoàn Phi

83635 Xin Đừng Có Mùa Đông Hồ Hoàng Yến

83636 L/K: Mùa Đông Của Anh, Trên Đỉnh Mùa Đông Quốc Khanh, Đoàn Phi, Mai Thanh Sơn

83637 Lời Con Xin Chúa Y Phương

83638 Một Ngày Mùa Đông Diễm Liên

83639 Mary, Did You Know Ánh Minh

83640 L/K: Silent Night Hợp Ca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s