Eagle Vol. 2 – Mơ Làm Cánh Chim

eagle_k02

84291 Người Xưa Như Mộng Lây Minh

84292 Mơ Làm Cánh Chim Tú Quyên

84293 Có Những Tàn Phai Don Hồ

84294 Thu Vàng Trên Lối Tú Quyên

84295 Một Thuở Yêu Người Hanson Trương

84296 Nhớ Nhau Làm Gì Tú Quyên

84297 Mộng Phù Du  Kenny Thái

84298 Trò Chơi Lây Minh, Tú Quyên

84299 Phiêu Lưu Tình Ái Lây Minh

84300 Còn Đâu Nữa Tú Quyên

84301 Trái Tim Lầm Lỡ Lây Minh

84302 Như Chiếc Que Diêm Tú Quyên

84303 Kỷ Niệm Trong Tôi Thanh Hà

84304 Khúc Nhạc Trong Tôi Thanh Hà

84305 Chỉ Còn Mình Em Tú Quyên

84306 Ngẫu Nhiên Tú Quyên

84307 Tiễn Bạn Lên Đường Bảo Huy

84308 Ngày Ta Bên Nhau Tú Quyên

84309 Ân Tình Mong Manh Tú Quyên

84310 Đêm Yêu Đương Lây Minh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s