Làng Văn Vol. 15 – Nhạc Tiền Chiến

84101 Dư Âm Tuấn Ngọc

84102 Mơ Hoa Khánh Hà

84103 Trở Về Bến Mơ Tuấn Ngọc

84104 Gợi Giấc Mơ Xưa Khánh Hà

84105 Mộng Dưới Hoa Tuấn Ngọc

92857 Hương Xưa Lệ Thu

84107 Lá Thư Khánh Hà

84108 Lá Đổ Muôn Chiều Tuấn Ngọc

84109 Hoa Rụng Ven Sông Khánh Hà, Lệ Thu

84110 Tiếng Sáo Thiên Thai Khánh Hà

84111 Chiều Tím Khánh Hà

84112 Hoài Cảm Tuấn Ngọc

84113 Tiếng Thu Khánh Ly, Lệ Thu

84114 Giọt Mưa Thu Khánh Hà

84115 Chuyển Bến Tuấn Ngọc

84116 Gởi Gió Cho Mây Ngàn Bay Khánh Hà

84117 Em Tôi Jo Marcel

84118 Thuyền Viễn Xứ Khánh Hà

84119 Giọt Mưa Trên Lá Khánh Ly, Lệ Thu

84120 Tình Nghệ Sỹ Khánh Hà

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s