Làng Văn Vol. 21 – The Best Of Chế Linh

lv_k021

84775 Căn Nhà Màu Tím Chế Linh, Hương Lan

84776 Đêm Hoả Châu Chế Linh

84777 Chủ Nhật Buồn Chế Linh

84778 Áo Đẹp Nàng Dâu Chế Linh

84779 Chuyện Tình Lan Và Điệp Chế Linh

84780 Bạc Màu Áo Trận Chế Linh

84781 Đêm Buồn Phố Thị Chế Linh

84782 Ước Mộng Đôi Ta Chế Linh, Hương Lan

84783 Buồn Trong Kỷ Niệm Chế Linh

84784 Trộm Nhìn Nhau Chế Linh

84785 Phiên Khúc Chiều Mưa Chế Linh

84786 Tôi Đưa Em Sang Sông Chế Linh

84787 Nửa Đêm Nguyện Cầu Chế Linh, Thanh Tuyền

84788 Giấc Mơ Địa Đàng Chế Linh

84789 Lời Ca Từ Lòng Đất Chế Linh

84790 Lời Người Lính Xa Xôi Chế Linh

84791 Xót Xa Chế Linh

84792 Mình Nhớ Nhau Không Chế Linh

84793 Tha La Xóm Đạo Hương Lan

84794 Vùng Lá Me Bay Thanh Tuyền

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s