Làng Văn Vol. 25 – Tình Khúc Ngô Thụy Miên

lv_k025

84822 Mùa Thu Cho Em Khánh Hà

84823 Giáng Ngọc Kiều Nga

84824 Tình Khúc Tháng Sáu Thiên Phượng

84825 Chiều Nay Không Có Em Duy Quang

84826 Niệm Khúc Cuối Khánh Ly

84827 Paris Có Gì Lạ Không Em Elvis Phương

84828 Tuổi Muời Ba Như Mai

84829 Mắt Thu Xuân Sơn

84830 Tình Khúc Mùa Xuân Sĩ Phú

84831 Từ Giọng Hát Em Khánh Hà

84832 Tình Khúc Buồn Duy Quang

84833 Bản Tình Cuối Kiều Nga

84834 Giọt Nước Mắt Ngà Thiên Phượng

84835 Giọt Nắng Hồng Như Mai

84836 Mắt Biếc Sĩ Phú

84837 Dấu Tình Sầu Khánh Ly

84838 Áo Lụa Hà Đông Elvis Phương

84839 Thu Hát Trên Ngàn Khánh Ly

84840 Trời Còn Làm Mưa Họa Mi

84841 Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng Họa Mi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s