Làng Văn Vol. 434 – Khúc Hát Quê Hương 4

85275 Lý Qua Đèo Thanh Thúy

85276 Giấc Mơ Tuyệt Vời Hương Lan, Tuấn Vũ

85277 Lý Ngưạ Ô Phương Dung

85278 Hòn Vọng Phu 1 Sơn Ca, Huy Sinh

85279 Hòn Vọng Phu 2 Hương Lan

85280 Hòn Vọng Phu 3 Sơn Ca, Huy Sinh

85281 Tình Chàng Ý Thiếp Chế Linh

85282 Cô Thắm Về Làng Sơn Ca

85283 Hoa Vẫn Nỡ Trên Đường Quê Hương Phương Lam

85284 Lan Và Điệp Hương Lan, Chí Tâm

85285 Về Dưới Mái Nhà Hương Lan

85286 Nếu Một Mai Anh Biệt Kinh Kỳ Duy Quang, Sơn Ca

85287 Chiếc Áo Quê Hương Thanh Tuyền

85288 Rồi Mai Kia Hòa Bình Duy Khánh

85289 Lúa Mùa Duyên Thắm Sơn Ca, Bảo Thiện

85290 Đường Về Hai Thôn Phương Lam

85291 Quán Gấm Đầu Làng Sơn Ca

85292 Tình Ca Trên Lúa Tuấn Vũ, Sơn Ca

85293 Đừng Nói Xa Nhau Hương Lan, Thanh Phong

85294 Qua Cơn Mê Hương Lan, Chí Tâm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s