Làng Văn Vol. 49 – Starlight In Las Vegas

lv_k049

84166 Đoạn Buồn Cho Tôi Chế Linh

84167 L/K: Love Song Ý Linh, Jenny Hiền, Dạ Nhật Yến

84168 Tình Cuối Xót Xa Lưu Bích

84169 Mải Mê Gác Cu Quang Bình, Trang Thanh Lan

84170 My Girl Trung Hành

84171 Mưa Bong Bóng Đình Thông

84172 Mưa Lệ Thanh Tuyền

84173 Chuyện Đóa Hồng Ngọc Huệ

84174 Mortal Combat Trizzie Phương Trinh

84175 Trên Tháng Ngày Đã Qua Trịnh Nam Sơn

84176 L/K: Hồi Âm Phương Lam, Phi Nhung

84177 Grease Medley Henry Chúc, Dalena, Lilian, Phu Man Chu

84178 Về Lại Đồi Sim Hương Lan

84179 Bà Rằng Bà Rí Thanh Lan

84180 Em Bên Đời Ngẩn Ngơ Chế Linh

84181 Killing Me Softly With His Song Ngọc Bích

84182 L/K: Dân Ca Phương Hồng Quế, Phượng Mai, Mỹ Huyền

84183 Lạc Mất Mùa Xuân Tuấn Ngọc

84184 Lúc Xa Nhau Thái Châu, Ý Linh

84185 Lời Chào Yêu Thương Hợp Ca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s