U-Sing-Along Vol. 29 – Mưa Chiều Kỷ Niệm

83809 Mưa Chiều Kỷ Niệm Lê Toàn

83810 Từ Đó Em Buồn Ngc Đài

83811 Freedie Falling In Love Lê Tâm

83812 Sầu Lẻ Bóng Ngc Đài

83813 Con Đường Tình Ta Đi Lê Trí

83814 Lead Me On Christiane Lê

83815 Somewhere My Love Lê Trí

83816 Tiếng Xưa Ngc Đài

83817 Comment Ca Va Lê Toàn

83818 Đò Chiều Ngc Đài

83819 Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa Lê Trí

83820 Mưa Rơi Christiane Lê

83821 Chiếc Lá Cuối Cùng Lê Trí

83822 Thuyền Viễn Xứ Christiane Lê

83823 Smoke Gets In Your Eyes Lê Trí

83824 Hai Mùa Mưa Christiane Lê

83825 Don’t You Want Me Christiane Lê, Lê Trí

83826 Màu Tím Pensée Ngc Đài

83827 Last Christmas Lê Trí

83828 Clap Your Hands Christiane Lê

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s