Vân Sơn Karaoke Vol. 18 – Mãi Không Trờ Về, Ước Mơ Kẻ Nghèo

84554 Tình Đã Nhạt Mờ Nguyễn Thắng

84555 L/K – Bụi Đời Chế Linh, Trường Vũ

84556 Một Lần Lỡ Yêu Cát Tiên

84557 Thương Nhau Lý Tơ Hồng Nhã Thanh

84558 Oriental Cowgirl Minh Trí, Việt Thi

84559 Áo Lụa Hà Đông Ý Lan

84560 Mưa Bay Trong Đời Trường Vũ

84561 Ngỡ Ngàng Tuấn Ngọc

84562 Con Đường Mang Tên Em Hoàng Lan

84563 Mãi Không Trờ Về Nguyễn Thắng

84564 L/K – Nhớ Người Yêu Chế Linh, Trường Vũ

84565 With You Tonight Cát Tiên

84530 Ước Mơ Kẻ Nghèo Trường Vũ

84566 Asian Girls Minh Trí, Nguyễn Thắng

84540 Về Trên Song Cửu Long Nhã Thanh

84567 Gỏ Cữa Tâm Đoan

84568 Lối Thu Xưa Tâm Đoan

84569 Bạc Tình Khánh Hoàng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s