Vân Sơn Karaoke Vol. 22 – Thuyền Giấy Chiều Mưa

84635 Lạnh Trọn Đêm Mưa Quốc Dũng

84637 Lời Tạ Từ Quốc Dũng

84639 Bài Ca Kỷ Niệm Quốc Dũng

84640 Mưa Đêm Tỉnh Lẻ Quốc Dũng

84641 Sao Lòng Còn Thương Tâm Đoan, Quốc Dũng

84642 Hoa Tím Ngày Xưa Quốc Dũng

84643 Mưa Rừng Tâm Đoan

84644 Hạ Buồn Quốc Dũng

84645 Mưa Qua Phố Vang Tâm Đoan, Quốc Dũng

84646 Chuyện Hợp Tan Quốc Dũng

84647 Mùa Mưa Đi Qua Quốc Dũng

84648 Mưa Đêm Ngoại Ô Tâm Đoan

84649 Thôi Em Hãy Về Đi Quốc Dũng

84650 Thuyền Giấy Chiều Mưa Tâm Đoan, Quốc Dũng

84651 Chiều Trên Phố Buồn Quốc Dũng

84652 Quên Nhau Trên Đường Về Tâm Đoan, Quốc Dũng

84653 Em Về Kẻo Mưa Quốc Dũng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s