Vân Sơn Karaoke Vol. 26 – Giọt Mưa Gọi Buồn

84967 Kỹ Niệm Vụt Bay Nguyễn Thắng

84968 Vùng Trời Xanh Kỹ Niệm Chế Linh

84969 Bạc Tình Tuấn Ngọc

84970 Giọt Mưa Gọi Buồn Nhã Thanh

84766 Mộng Tha Huơng Truờng Vũ

84971 Chim Sáo Xa Rồi Tâm Đoan

84972 New Wave 80 Minh Trí, Việt Thi, Andy Quách, Cát Tiên

84973 L/K – Thương Về Miền Trung Trường Vũ, Nhã Thanh

84974 Vietnamese Boyz Minh Trí, Việt Thi

84975 Chuyến Đò Không Em Hương Lan

84976 Vịnh Cây Quạt Ý Lan

84977 Yêu Mãi Không Thôi Cát Tiên

84767 Xót Xa Tình Đời Trường Vũ

84978 When I Left That Day Minh Trí

84979 Sẽ Không Bao Giờ Yêu Nguyễn Thắng

84980 Naughty Girl Việt Thi

84981 Đêm Hoa Đăng Nhã Thanh

84982 Vì Sao Không Nói Nguyễn Thắng

84983 Vũ Hội Tình Yêu Tâm Đoan

84984 Hờn Dỗi Tuấn Ngọc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s