Asia Selection Vol. 12 – The Best of Cardin

asia_s12

82884 Medley: I Don’t Need Your Love Cardin

82885 Điều Gì Đó & Mãi Yêu Người Thôi Cardin, Trish Thùy Trang

82886 Thầm Yêu Cardin

82887 Anh Cứ Hẹn Cardin, Trish Thùy Trang, Dạ Nhật Yến, Thúy Hương

83219 Tình Đời Cardin

80596 Cho Anh Xin Số Nhà Cardin, Thúy Hương

82889 Can’t Take My Eyes Off You Cardin

82890 Tình Yêu Và Trái Đắng Cardin, Sỹ Đan

82891 Tia Nắng Cardin

82892 Sẽ Mãi Mãi Cardin

82893 Medley: Boney M Cardin, Puriti

82894 Nàng Siêu Nhân Cardin

82895 Trái Tim Dại Khờ Cardin

82896 Medley: Modern Talking Cardin

82897 The Chase Cardin, Trish Thùy Trang

82898 It is Your Girlfriend Asia 4

82899 The Last Promise Asia 4

82841 Why Lie To Me Asia 4

82900 Tell Me Asia 4

82901 A Part Of You Asia 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s