Asia Selection Vol. 13 – The Best of Đan Nguyên & Y Phụng

asia_s13

94432 Ngày Cưới Em Đan Nguyên

97019 Viết Từ Kbc, Kẻ Ở Miền Xa Y Phụng, Đan Nguyên

96497 Tôi Chưa Có Mùa Xuân Đan Nguyên

97363 Yêu Một Mình Y Phụng

82738 L/K: Một Ngày Không Có Anh, Ngày Vui Qua Mau Đan Nguyên

91067 Chuyện Hoa Sim Đan Nguyên

95112 Phố Đêm Y Phụng

91546 Dấu Chân Kỷ Niệm Y Phụng

82765 Thiên Đường Ái Ân Y Phụng

92643 Hãy Quên Anh Đan Nguyên

92380 Giọt Buồn Không Tên Y Phụng

80601 Anh Về Với Em Y Phụng

91498 Đan Áo Mùa Xuân Y Phụng

90945 Cho Kỷ Niệm Mùa Đông Y Phụng

90022 24 Giờ Phép Đan Nguyên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s