Asia Selection Vol. 15 – The Best of Băng Tâm: Từ Đó Em Buồn

asia_s15

82872 Từ Đó Em Buồn Băng Tâm

82873 L/K: Gõ Cửa, Căn Nhà Ngoại Ô Băng Tâm, Mạnh Đình

82874 L/K: Trăng Tàn Trên Hè Phố, Những Ngày Xưa Thân Ái Băng Tâm, Đặng Thế Luân

82875 L/K: Sàigòn Thứ Bảy, Hai Mùa Mưa Băng Tâm, Nay Dũng

82876 Chuyện 3 Mùa Mưa Băng Tâm, Duy Khánh

82877 Sương Lạnh Chiều Đông Băng Tâm

80883 L/K: Nếu Xuân Này Vắng Anh, Tôi Chưa Có Mùa Xuân Băng Tâm, Đan Nguyên

80614 Chuyện Tình Mộng Thường Băng Tâm, Đan Nguyên

82878 Chuyện Hoa Tigon Băng Tâm

82879 L/K: Bài Thánh Ca Buồn, Chuyện Tình Người Đan Áo Băng Tâm, Đặng Thế Luân

82880 Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy Băng Tâm, Thanh Thúy

82881 L/K: Giấc Ngủ Cô Đơn, Nhớ Nhau Hoài Băng Tâm, Đặng Thế Luân

82882 Tình Yêu Tình Yêu Băng Tâm

82883 Cái Cò Băng Tâm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s