Asia Selection Vol. 16 – The Best of Đan Nguyên: Lời Đắng Cho Cuộc Tình

asia_s16

94830 Những Lời Này Cho Em Đan Nguyên

96838 Túy Ca Đan Nguyên

97207 Xin Làm Người Xa Lạ Đan Nguyên

94372 Nếu Một Ngày Đan Nguyên

94347 Nếu Chúng Mình Cách Trở Đan Nguyên, Băng Tâm

93551 Lời Đắng Cho Cuộc Tình Đan Nguyên

81451 Đôi Mắt Người Xưa Đan Nguyên

93266 Lầm Đan Nguyên

91270 Cỏ Úa Đan Nguyên, Nguyễn Hồng Nhung

92526 Hai Lối Mộng Đan Nguyên

91639 Đêm Lang Thang Đan Nguyên

96518 Tôi Không Còn Yêu Em Đan Nguyên

92065 Duyên Kiếp Đan Nguyên, Băng Tâm

96514 Tôi Đưa Em Sang Sông Đan Nguyên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s