Asia Selection Vol. 19 – The Best of Tường Nguyên & Tường Khuê

asia_s29

83270 Lưu Bút Ngày Xanh Tường Nguyên, Tường Khuê

83844 Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ Tường Nguyên, Tường Khuê

83845 Trúc Đào Tường Nguyên, Tường Khuê

83846 16 Trăng Tròn Tường Nguyên, Tường Khuê

81698 Ngày Sau Sẽ Ra Sao Tường Nguyên, Tường Khuê

82571 Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Tường Nguyên, Ngọc Huyền

82692 Cám Ơn Anh Tường Nguyên, Tường Khuê, Ngọc Huyền, Tâm Đoan

82718 Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu Tường Nguyên, Thùy Dương

81667 Còn Yêu Trọn Đời Tường Nguyên, Thùy Dương

82764 Nhẫn Cỏ Cho Em Tường Nguyên

83847 L/K: Chuyện Buồn Ngày Xuân, Xuân Này Con Về Mẹ Ở Đâu Tường Nguyên, Tường Khuê, Ngọc Huyền

83848 Xóm Đêm Tường Nguyên, Tường Khuê, Anh Khoa

83849 Ly Café Cuối Cùng Tường Nguyên, Tường Khuê, Thanh Phong, Duy Trường

83850 Tình Anh Lính Chiến Tường Nguyên, Tường Khuê, Mỹ Huyền

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s