Asia Selection Vol. 20 – The Best of Đặng Thế Luân

asia_s20

83099 Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê Đặng Thế Luân, Duy Khánh

80576 Biển Mặn Đặng Thế Luân, Nhật Trường

83100 Khóc Mẹ Đêm Mưa Đặng Thế Luân

83101 L/K: Chuyện Hợp Tan & Chuyện Ba Người Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền

83102 Đời Còn Cô Đơn Đặng Thế Luân

82727 Người Ngoài Phố & Dấu Chân Kỹ Niệm Đặng Thế Luân, Y Phụng

83104 Người Thương Binh Đặng Thế Luân

82881 L/K: Giấc Ngũ Cô Đơn & Nhớ Nhau Hoài Đặng Thế Luân, Băng Tâm

83105 Hồi Chuông Xóm Đạo Đặng Thế Luân

80607 Gặp Nhau Làm Ngơ Đặng Thế Luân, Thùy Dương

80963 Xuân Này Con Không Về Đặng Thế Luân, Duy Khánh

82746 Tà Áo Cưới Đặng Thế Luân

83106 L/K: Hai Mùa Mưa & Giã Từ Vũ Khí Đặng Thế Luân, Y Phụng

83107 Lối Về Đất Mẹ Đặng Thế Luân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s