Asia Selection Vol. 28 – The Best of Tuấn Vũ

asia_s28

81218 Người Yêu Cô Đơn 1, 2 Tuấn Vũ, Sơn Tuyền

81219 L/K: Tàu Đêm Năm Cũ, Đò Chiều Tuấn Vũ

81220 Bướm Trắng Tuấn Vũ

80585 L/K: Không Bao Giờ Ngăn Cách, Mùa Đông Của Anh Tuấn Vũ, Kim Anh

81221 L/K: Rừng Lá Thay Chưa, Xót Xa Tuấn Vũ, Phương Dung

81222 L/K: Sầu Lẻ Bóng, Đôi Bóng, Lẻ Bóng Tuấn Vũ, Trúc Mai, Kim Loan

81223 L/K: Mưa Nửa Đêm, Mưa Đêm Ngoại Ô Tuấn Vũ, Mỹ Huyền

81224 Giọt Lệ Đài Trang Tuấn Vũ, Kim Tử Long

81225 L/K: Thôi, Ảo Ảnh Tuấn Vũ, Thanh Lan

81226 Chiều Tây Đô Tuấn Vũ, Mỹ Huyền

81699 Kể Chuyện Trong Đêm Tuấn Vũ, Mỹ Huyền

80859 L/K: Mùa Xuân Đầu Tiên, Đám Cưới Đầu Xuân Tuấn Vũ, Ngọc Minh, Thùy Dương

80612 Mùa Xuân Lá Khô Tuấn Vũ, Mỹ Huyền

81227 Nhịp Cầu Tri Âm Tuấn Vũ, Mỹ Huyền

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s