Asia Selection Vol. 30 – The Best of Lâm Nhật Tiến: Vết Thương Đôi Lòng

asia_s30

82907 Bên Kia Bờ Đại Dương Lâm Nhật Tiến

82569 Vết Thương Đôi Lòng Lâm Nhật Tiến

83262 Sài Gòn Về Miền Dĩ Vãng Lâm Nhật Tiến

82716 Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa Lâm Nhật Tiến

82918 Em Có Còn Yêu Anh Lâm Nhật Tiến, Nguyễn Hồng Nhung

92919 L/K: Đoàn Chuẩn, Từ Linh Lâm Nhật Tiến, Nguyễn Hồng Nhung

82920 Nếu Mai Đây Lâm Nhật Tiến

82753 Trọn Đời Anh Sống Vì Em Lâm Nhật Tiến

82921 Từ Thưở Yêu Em Lâm Nhật Tiến

80618 Bắc Đẩu Lâm Nhật Tiến, Nguyễn Hồng Nhung

82820 L/K: Xin Thời Gian Qua Mau, Cô Láng Giềng Lâm Nhật Tiến, Hồ Hoàng Yến

82744 Chỉ Là Phù Du Thôi Lâm Nhật Tiến

81700 Tiếc Thương Lâm Nhật Tiến, Như Quỳnh

82923 Tiễn Em Ra Phi Trường Lâm Nhật Tiến

82924 Tình Yêu Tình Người Lâm Nhật Tiến, Nguyễn Hồng Nhung

82925 Tội Nghiệp Thân Anh Lâm Nhật Tiến

82926 L/K: Những Nấm Mộ Hoang, Trở Về Cát Bụi Lâm Nhật Tiến, Lâm Thúy Vân

82927 Nói Với Tôi Một Lời Lâm Nhật Tiến, Diệu Hương

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s