Asia Selection Vol. 38 – Đan Nguyên: Một Lòng Yêu Em

asia_s38

85550 Tình Như Mây Khói Đan Nguyên

85551 Ngày Đó Xa Rồi Đan Nguyên

85552 Phố Đêm Đan Nguyên, Tâm Đoan

85553 L/K: Thành Phố Buồn Đan Nguyên

85554 Yêu Nhau Nên Xa Nhau Đan Nguyên

85555 Say Đan Nguyên, Quốc Khanh

85556 Người Yêu Cô Đơn Đan Nguyên

85557 Đêm Buồn Tỉnh Lẻ Đan Nguyên

85558 Thành Phố Sau Lưng Đan Nguyên

85559 Tạ Từ Trong Đêm Đan Nguyên, Hà Thanh Xuân

85560 Một Lòng Yêu Em Đan Nguyên, Lâm Nhật Tiến

85562 Nhớ Nhau Hoài Đan Nguyên

85563 Một Mai Giã Từ Vũ Khí Đan Nguyên, Quốc Khanh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s