Asia Selection Vol. 39 – The Best of Băng Tâm

asia_s39

82878 Chuyện Hoa Tigon Băng Tâm

85202 Cánh Hoa Thời Loạn Băng Tâm

81659 Đừng Nói Yêu Tôi Băng Tâm

84580 L/K: Đêm Buồn Tỉnh Lẽ, Những Đồi Hoa Sim Băng Tâm, Đan Nguyên

83267 Nỗi Buồn Hoa Phượng Băng Tâm

85564 L/K: Căn Nhà Màu Tím, Căn Nhà Dĩ Vãng Băng Tâm, Đặng Thế Luân, Thùy Dương, Tường Nguyên

85565 Xin Thời Gian Ngừng Trôi Băng Tâm

85068 L/K: Đường Về Quê Hương, Thương Hoài Ngàn Năm Băng Tâm, Đan Nguyên

82721 Gia Tài Của Nó Băng Tâm, Đặng Thế Luân

85566 Tình Chàng Ý Thiếp Băng Tâm

85567 L/K: Chuyện Hoa Sim, Hồi Chuông Xóm Đạo Băng Tâm, Mạnh Đình

85568 Mưa Nữa Đêm Băng Tâm

83624 Tình Người Ngoại Đạo Băng Tâm

82705 Đám Cưới Đầu Xuân Băng Tâm, Đặng Thế Luân

85569 Ngày Đầu Một Năm Băng Tâm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s