Gia Huy – Hững Hờ Đừng Nói Lời Cay Đắng

83108 Và Em Hãy Nói Yêu Anh Gia Huy, Thiên Kim

83109 Đừng Nói Lời Cay Đắng Gia Huy

83110 Hon Moi Xa Gia Huy

83111 Kẻ Đi Tìm Mộng (MTV) Gia Huy

83112 Hững Hờ Gia Huy

83113 Trái Tim Tật Nguyền Gia Huy

83114 Tình Yêu Ơi Gia Huy

83115 Một Ngày Không Gọi Nhau Gia Huy

83116 Đôi Mắt Nai Buồn Gia Huy

83117 Thiên Đàng Đả Mất Gia Huy

83118 Lo Long Gia Huy

83119 Tình Như Cây Cà Rem Gia Huy

83120 Mong Em Về Gia Huy

83121 Ngừơi Đi Gia Huy

83122 Lời Tỏ Tình Dễ Thương Gia Huy

83123 Mùa Thu Cuối Gia Huy

83124 Vì Đó Là Em Gia Huy

83125 Tình Trong Dĩ Vãng Gia Huy

83126 Đường Tình Nhiều Lối Gia Huy

83127 Trưa Vang Gia Huy

83128 Xuân Gia Huy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s