The Best of Duy Trường

pbn_best_duytruong

84492 L/K: Thói Đời, Trong Tầm Mắt Đời Duy Trường, Lý Duy Vũ

83239 Quen Nhau Trên Đường Về Duy Trường, Quỳnh Dung

84493 Buồn Con Sáo Sậu Duy Trường

84494 Gặp Lại Cố Nhân Duy Trường

84495 Xin Vẫy Ta Chào Duy Trường

84496 Người Yêu Cô Đơn Duy Trường

84497 Sài Gòn Em Nhớ Ai Duy Trường, Hương Thủy

84498 Ai Khổ Vì Ai Duy Trường, Quỳnh Dung

84499 Mình Ơi Duy Trường

84500 Tủi Phận Duy Trường

82639 Tình Đẹp Hậu Giang Duy Trường, Phi Nhung

84501 L/K: Nụ Cười Biệt Ly, Nhớ Người Yêu, Mất Nhau Rồi Duy Trường, Thành An, Lý Duy Vũ

84502 L/K: Người Lính Già Xa Quê Hương, Những Đóm Mắt Hỏa Châu, Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê Duy Trường, Khánh Hoàng, Quỳnh Dung

83012 Ngày Xuân Thăm Nhau Duy Trường, Quỳnh Dung

84503 Nội Tôi Duy Trường

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s