The Best of Tâm Đoan 2: Thoáng Qua Giấc Mơ

95748 Thoáng Giấc Mơ Qua Tâm Đoan, Thế Sơn

97164 Xin Dìu Nhau Đến Tình Yêu Tâm Đoan

93433 L/K: Nhạc Trúc Phương Tâm Đoan

94586 Người Mang Tâm Sự Tâm Đoan

84077 Mây Chiều Tâm Đoan

84081 Sớm Chồng Tâm Đoan

84075 L/K: Dân Ca Minh Tuyết, Tâm Đoan, Hạ Vy

84076 L/K: Giận Hờn, Đêm Cuối Tâm Đoan, Quốc Dũng

84078 Ngày Buồn Tâm Đoan

84068 Chôn Vùi Tâm Sự Tâm Đoan

84074 Hoa Tím Ngày Xưa Tâm Đoan

84069 Còn Nhớ Không Anh Tâm Đoan

84071 Giây Phút Tạ Từ Tâm Đoan

84079 Người Đả Như Mơ Tâm Đoan

84398 Giọt Lệ Vu Quy Tâm Đoan

84080 Sắc Hoa Màu Nhớ Tâm Đoan

84073 Hình Bóng Cũ Tâm Đoan

84070 Đường Tình Đôi Ngã Tâm Đoan, Mạnh Quỳnh

84066 Ai Nói Với Em Tâm Đoan, Mạnh Quỳnh

84082 Sông Quê 2 Tâm Đoan, Mạnh Quỳnh

94342 Nếu Biết Tôi Lấy Chồng Phương Diễm Hạnh

95518 Sương Trắng Miền Quê Ngoại Quang Lê

92993 Khi Mình Xa Nhau Phương Diễm Hạnh, Mạnh Đình

81532 Một Lần Dang Dở Phương Diễm Hạnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s